1.

DxE (+QtCurve) 0.2

Plasma Color Schemes by AhmedRsami
3 comments
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Dec 08 2017
2.

Pop Dark for Plasma 5 0.5

Plasma Color Schemes by murnux
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Dec 07 2017
3.

LuckyEyes KDE 5 0.1

Plasma Color Schemes by AlexKol
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Nov 28 2017
4.

Seja Livre Claro 1.0

Plasma Color Schemes by walberth
Redhat
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 19 2017
5.

XI +QtCurve (Plasma Color Schemes) 1

Plasma Color Schemes by AhmedRsami
2 comments
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Nov 16 2017
6.

EQuilibrium Level Light

Plasma Color Schemes by eQuilibrium
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Nov 13 2017
7.

When Brightness Collides 1.0

Plasma Color Schemes by Mike012
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2017
8.

Pastels 1.0

Plasma Color Schemes by Mike012
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2017
9.

EQuilibrium 0.1 0.1

Plasma Color Schemes by eQuilibrium
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 04 2017
10.

Papirusoranjegrijs

Plasma Color Schemes by pieter
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Oct 29 2017