1.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Sep 16 2017
2.

Quarter Tiling 0.0.8

Kwin Scripts by Jazqa
3 comments
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Sep 14 2017
3.
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Aug 07 2017
4.

Hide Inactive Borders 0.1

Kwin Scripts by Jazqa
1 comment
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Aug 04 2017
5.
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Jul 29 2017
6.

GIMP to front 2.8

Kwin Scripts by Pierre4L
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Feb 12 2017
7.

Tiling 2.0.0

Kwin Scripts by faho
74 comments
Score 75%
75 Likes
25 Dislikes
Jan 05 2017
8.

Tile Chrome 1

Kwin Scripts by Zren
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Dec 13 2016
9.

Sticky Window Snapping 0.2.1

Kwin Scripts by Flupp
24 comments
Score 70%
70 Likes
30 Dislikes
Jul 24 2016
10.

Screen Snapping 5 1.0

Kwin Scripts by bobf
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Jun 29 2016