1.
Score 77%
77.00 Likes
23 Dislikes
2 days ago
2.

Numix White Icons

Icon Themes by luciothiago
9 comments
Score 58%
58.00 Likes
42 Dislikes
2 days ago
3.

Shadow 3.4.1

Icon Themes by Barud
85 comments
Score 76%
76.00 Likes
24 Dislikes
Jun 20 2017
4.
Score 54%
54.00 Likes
46 Dislikes
Jun 18 2017
5.

Obsidian Icon Theme 2.1

Icon Themes by madmaxms
49 comments
Score 73%
73.00 Likes
27 Dislikes
Jun 17 2017
6.

Flat Remix icon theme 1.26

Icon Themes by daniruiz06
70 comments
Score 72%
72.00 Likes
28 Dislikes
Jun 17 2017
7.

Plane icon theme 0.6

Icon Themes by wfpaisa
18 comments
Score 77%
77.00 Likes
23 Dislikes
Jun 16 2017
8.
Score 54%
54.00 Likes
46 Dislikes
Jun 16 2017
9.

xfe-Adwaita 1.1

Icon Themes by Solisx7
10 comments
Score 54%
54.00 Likes
46 Dislikes
Jun 15 2017
10.

Numarceeze

Icon Themes by gintaras
Score 63%
63.00 Likes
37 Dislikes
Jun 12 2017