profile-image

Bed

Bed Bed
Score 80%
80 Likes
20 Dislikes
Nov 06 2011
Score 37%
37 Likes
63 Dislikes
Nov 05 2011
login-scan-print splash

Plasma Splash Screens

Score 79%
79 Likes
21 Dislikes
Nov 02 2011
SuSE Elegant

Plasma Splash Screens

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
Nov 02 2011
Pond

Wallpaper Other

Score 71%
71 Likes
29 Dislikes
Oct 12 2011
USEFULL WALLPAPER II

Wallpaper Other

by jfest
Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Oct 12 2011
Score 56%
56 Likes
44 Dislikes
Oct 12 2011
Monster

Wallpaper Other

Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Oct 12 2011
Billar

Wallpaper Other

Score 63%
63 Likes
37 Dislikes
Oct 12 2011
Palillos on sky!

Wallpaper Other

Score 52%
52 Likes
48 Dislikes
Oct 12 2011
Ice lilac

Plasma Color Schemes

Score 77%
77 Likes
23 Dislikes
Oct 04 2011
KDE NeonBars plus 7 Distros

Wallpapers KDE Plasma

Score 73%
73 Likes
27 Dislikes
Sep 24 2011
Pardus Wallpaper 6

Wallpaper Other

Score 74%
74 Likes
26 Dislikes
Sep 24 2011
Score 61%
61 Likes
39 Dislikes
Jul 24 2011
NewEssenceFinal

KDM4 Themes

Score 74%
74 Likes
26 Dislikes
Jul 24 2011
BlueCurls KDM4 theme

KDM4 Themes

Score 75%
75 Likes
25 Dislikes
Jul 24 2011
Pardus Elegant KDM

KDM4 Themes

Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
Jul 24 2011
Glow KDM

KDM4 Themes

by rezz
Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
Jul 24 2011