profile-image

eliasfraire

Elias Fraire , Mexico
Perfection Aurorae

Aurorae Themes

Score 77%
77 Likes
23 Dislikes
Mar 16 2011
JEY!style Remix

Icon Themes

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
Mar 09 2011
Gaia Color Scheme

Plasma Color Schemes

Score 69%
69 Likes
31 Dislikes
Mar 09 2011
DarkDefault

Plasma Color Schemes

Score 80%
80 Likes
20 Dislikes
Mar 09 2011
Easy Sight For Oxy

Plasma Color Schemes

by pups
Score 63%
63 Likes
37 Dislikes
Mar 09 2011