profile-image

simonizor

Breeze-gtk

GTK3 Themes Nov 27 2017
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes

KDE-gaps

Aurorae Themes May 25 2017
Score 56%
56 Likes
44 Dislikes
Papirus icons + Breeze action icons Icon Themes
Dec 11 2017
Breeze-gtk GTK3 Themes
Nov 06 2017
Breeze-gtk GTK3 Themes
Nov 05 2017
Breeze-gtk GTK3 Themes
Nov 05 2017
Adapta KDE Plasma Color Schemes
Sep 30 2017
KDE-gaps Aurorae Themes
Apr 27 2017
KDE-gaps Aurorae Themes
Apr 09 2017
KDE-gaps Aurorae Themes
Apr 07 2017
KDE-gaps Aurorae Themes
Apr 07 2017
Latte Dock Various Plasma Extensions
Apr 02 2017
KDE-gaps Aurorae Themes
Mar 20 2017