Image 01
profile-image

guicaiati

Flat Remix ICON theme

Icon Themes

Score 84%
84 Likes
16 Dislikes
Aug 17 2018
Faenza

Icon Themes

Score 91%
91 Likes
9 Dislikes
Aug 17 2018
Equinox GTK Engine

GTK2 Themes

Score 75%
75 Likes
25 Dislikes
Aug 17 2018
Adwaita-dark

GTK2 Themes

Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Aug 17 2018
Adwaita

GTK3 Themes

Score 43%
43 Likes
57 Dislikes
Aug 17 2018
MacOS-X Aqua Theme

GTK2 Themes

Score 66%
66 Likes
34 Dislikes
Aug 17 2018