cda.pl

VLC Playlist Parsers cda cda.pl filmy playlist vlc

Source (required if based on other people's work):

0
Score 50%
Description:

Parser dodający do listy vlc linki do filmów z cda.pl. Nie działa dla materiałów premium.
Obsługiwane adresy:
* www.cda.pl/video/*
* ebd.cda.pl/*
Last changelog:

0.2.1 15 days ago

poprawiono wybór najlepszej dostępnej jakości

Be the first to comment

0.2.1 15 days ago

poprawiono wybór najlepszej dostępnej jakości

0.2 15 days ago

* dodano obsługę adresów ebd.cda.pl/*
* zmieniono metodę wyboru jakości, do listy VLC dodawany jest adres pliku wideo najbardziej zbliżony do preferowanej jakości określonej w ustawieniach VLC: Narzędzia -> Preferencje (wszystkie) -> Wejście/Kodeki -> Preferowana rozdzielczość obrazu
* dodano obługę miniaturek

File (click to download) Version Description Packagetype Architecture Downloads Date Filesize DL OCS-Install
Pling
Details
license
MIT License
version
0.2.1
updated Sep 05 2018
added Mar 29 2018
downloads today
0
page views today 0
System Tags addon mit-license