1.

Marwaita 3.5.7

GTK3 Themes by darkomarko42
63 comments
Score 76%
76 Likes
24 Dislikes
20 hours ago
2.

Newaita Beta

Icon Themes by Cybernix
125 comments
Score 80%
80 Likes
20 Dislikes
1 day ago
3.

Xfce Evolution 4.16.0

GTK3 Themes by gyll
148 comments
Score 81%
81 Likes
19 Dislikes
1 day ago
4.

Ultimate Dark 3.28

GTK3 Themes by bolimage
Source-Code
29 comments
Score 75%
75 Likes
25 Dislikes
1 day ago
5.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
1 day ago
6.

Bubble 1.0

GTK3 Themes by g-nome
6 comments
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
1 day ago
7.

Aqua 1.0.0

GTK3 Themes by eliverlara
7 comments
Score 65%
65 Likes
35 Dislikes
1 day ago
8.

Flat Remix GTK theme 1.7

GTK3 Themes by daniruiz06
13 comments
Score 75%
75 Likes
25 Dislikes
1 day ago
9.

MyColor 1.8

GTK3 Themes by facecolor
1 comment
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
2 days ago
10.

365Color 1.8

GTK3 Themes by facecolor
2 comments
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
2 days ago