21.
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Nov 16 2017
22.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 15 2017
23.

OlliFri new Icon Set 2.5

Icon Themes by OlliFri
4 comments
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Nov 13 2017
24.

FileZilla Mint-X

Icon Themes by l1718s
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2017
25.

FileZilla Breeze

Icon Themes by l1718s
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Nov 11 2017
26.

macOS iCons 4.1.5

Icon Themes by umayanga
84 comments
Score 63%
63 Likes
37 Dislikes
Nov 10 2017
27.

Green 2.02

Icon Themes by linux-green
2 comments
Score 59%
59 Likes
41 Dislikes
Nov 06 2017
28.

Mac OS X Icon 0.1

Icon Themes by BalasakthiGopal
4 comments
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Nov 06 2017
29.

Glass of water 1.2

Icon Themes by ZMA
6 comments
Score 61%
61 Likes
39 Dislikes
Nov 06 2017
30.

Material Plymouth theme

Plymouth Themes by sysmod_linuxus
1 comment
Score 46%
46 Likes
54 Dislikes
Nov 05 2017