profile-image

guicaiati

Flat Remix ICON theme

Icon Themes

Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
Aug 17 2018
Faenza

Icon Themes

Score 90%
90 Likes
10 Dislikes
Aug 17 2018
Equinox GTK Engine

GTK2 Themes

Score 75%
75 Likes
25 Dislikes
Aug 17 2018
Adwaita-dark

GTK2 Themes

Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Aug 17 2018
Adwaita

GTK3 Themes

Score 44%
44 Likes
56 Dislikes
Aug 17 2018
MacOS-X Aqua Theme

GTK2 Themes

Score 66%
66 Likes
34 Dislikes
Aug 17 2018