profile-image

Kittah

Alex Katz
Flat Remix ICON theme

Icon Themes 144 comments

Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
Dec 07 2018
Very beautiful icon theme! - Jul 07 2015
Vivacious Icon Suite

Icon Themes 32 comments

Score 76%
76 Likes
24 Dislikes
Apr 25 2016
Very beautiful icon set, looks gorgeous! - Jun 18 2015
Numix-Cursor

Cursors 8 comments

by uloco
Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Mar 24 2015
Looks very goood with the Numix theme on Cinnamon 2.6! - Jun 05 2015
Flat Remix ICON theme

Icon Themes

Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
Jul 07 2015
Vivacious Icon Suite

Icon Themes

Score 76%
76 Likes
24 Dislikes
Jun 18 2015
Numix-Cursor

Cursors

by uloco
Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Jun 05 2015