Image 01
profile-image

sdmf

Tela-icon-theme

Icon Themes 8 comments

Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
2 days ago
+ - 2 days ago
McOS-MJV-Dark-XFCE-Edition

XFCE/XFWM4 Themes 1 comment

Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
1 day ago
+ - Dec 13 2018
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Dec 13 2018
+ - Dec 13 2018
Qogir theme

GTK3 Themes 135 comments

Score 85%
85 Likes
15 Dislikes
2 days ago
+ - Dec 08 2018
Arc Dark

VLC Skins 3 comments

Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
Jul 13 2017
+ - Dec 06 2018
Validus-rev2

GTK3 Themes 3 comments

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Dec 05 2018
+ - Dec 05 2018
Validus-rev2

XFCE/XFWM4 Themes 10 comments

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Dec 05 2018
+ - Dec 05 2018
Alienware XFWM4

XFCE/XFWM4 Themes 2 comments

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Sep 19 2018
+ - Dec 02 2018
Electric Funeral

Icon Themes 10 comments

Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Nov 27 2018
+ - Nov 27 2018
Black

Icon Themes 11 comments

Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Feb 19 2018
+ - Nov 27 2018
Paper-Gray

Icon Themes 10 comments

Score 65%
65 Likes
35 Dislikes
Nov 27 2018
+ - Nov 27 2018
Cyanogen

XFCE/XFWM4 Themes 2 comments

Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Nov 24 2018
+ - Nov 24 2018
Validus

XFCE/XFWM4 Themes 6 comments

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Dec 06 2018
+ - Nov 22 2018
Validus

Icon Themes 9 comments

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Nov 21 2018
+ - Nov 21 2018
Validus

GTK3 Themes 11 comments

Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Nov 20 2018
+ - Nov 21 2018
by sdmf
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Dec 13 2018
Alienware XFWM4

XFCE/XFWM4 Themes

by sdmf
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Dec 02 2018
Validus

GTK3 Themes

by sdmf
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Nov 21 2018
Tela-icon-theme

Icon Themes

Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
2 days ago +
McOS-MJV-Dark-XFCE-Edition

XFCE/XFWM4 Themes

Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Dec 13 2018 +
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Dec 13 2018 +
Qogir theme

GTK3 Themes

Score 85%
85 Likes
15 Dislikes
Dec 08 2018 +
Arc Dark

VLC Skins

Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
Dec 06 2018 +
Validus-rev2

GTK3 Themes

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Dec 05 2018 +
Validus-rev2

XFCE/XFWM4 Themes

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Dec 05 2018 +
Alienware XFWM4

XFCE/XFWM4 Themes

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Dec 02 2018 +
Electric Funeral

Icon Themes

Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Nov 27 2018 +
Black

Icon Themes

Score 67%
67 Likes
33 Dislikes
Nov 27 2018 +
Paper-Gray

Icon Themes

Score 65%
65 Likes
35 Dislikes
Nov 27 2018 +
Cyanogen

XFCE/XFWM4 Themes

Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Nov 24 2018 +
Validus

XFCE/XFWM4 Themes

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Nov 22 2018 +
Validus

Icon Themes

Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Nov 21 2018 +
Validus

GTK3 Themes

Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
Nov 21 2018 +