Image 01
profile-image

Spekta321

Flat Remix ICON theme

Icon Themes 150 comments

Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
2 hours ago
+ - Dec 20 2018
flat icons Oranchelo

Icon Themes 53 comments

Score 71%
71 Likes
29 Dislikes
Jan 07 2019
+ - Dec 20 2018
Tela-icon-theme

Icon Themes 41 comments

Score 81%
81 Likes
19 Dislikes
Jan 16 2019
+ - Dec 20 2018
deepin plus all icon theme

Icon Themes 13 comments

Score 65%
65 Likes
35 Dislikes
Dec 13 2018
+ - Dec 20 2018
Zafiro icons

Icon Themes 164 comments

Score 88%
88 Likes
12 Dislikes
Jan 14 2019
+ - Dec 20 2018
MacOS sierra ct

Icon Themes 113 comments

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
41 minutes ago
+ - Dec 20 2018
ketsa icons

Icon Themes 27 comments

Score 73%
73 Likes
27 Dislikes
Apr 13 2018
Very good - Feb 21 2018
Flat Remix ICON theme

Icon Themes

Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
Dec 20 2018
Score 65%
65 Likes
35 Dislikes
Dec 20 2018
Zafiro icons

Icon Themes

Score 88%
88 Likes
12 Dislikes
Dec 20 2018
MacOS sierra ct

Icon Themes

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
Dec 20 2018
flat icons Oranchelo

Icon Themes

Score 71%
71 Likes
29 Dislikes
Feb 21 2018
ketsa icons

Icon Themes

Score 73%
73 Likes
27 Dislikes
Feb 21 2018
Flat Remix ICON theme

Icon Themes

Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
Dec 20 2018 +
flat icons Oranchelo

Icon Themes

Score 71%
71 Likes
29 Dislikes
Dec 20 2018 +
Tela-icon-theme

Icon Themes

Score 81%
81 Likes
19 Dislikes
Dec 20 2018 +
Score 65%
65 Likes
35 Dislikes
Dec 20 2018 +
Zafiro icons

Icon Themes

Score 88%
88 Likes
12 Dislikes
Dec 20 2018 +
MacOS sierra ct

Icon Themes

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
Dec 20 2018 +
ketsa icons

Icon Themes

Score 73%
73 Likes
27 Dislikes
Feb 21 2018