Image 01
profile-image

trumpeti100

Emerald

Icon Themes

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
Feb 21 2019
Tela-icon-theme

Icon Themes

Score 86%
86 Likes
14 Dislikes
Dec 15 2018
Score 57%
57 Likes
43 Dislikes
Dec 07 2018
Matcha Gtk Theme

GTK3 Themes

Score 81%
81 Likes
19 Dislikes
Nov 21 2018
Arc-Manjaro

GTK3 Themes

Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
May 14 2018
KFaenza New

Icon Themes

by gry
Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
May 07 2018
Borealis Ubuntu

GTK3 Themes

Score 60%
60 Likes
40 Dislikes
May 06 2018
Jade-1

GTK3 Themes

Score 53%
53 Likes
47 Dislikes
May 04 2018
Equilux Theme

GTK3 Themes

Score 77%
77 Likes
23 Dislikes
May 04 2018
Flat Remix ICON theme

Icon Themes

Score 84%
84 Likes
16 Dislikes
Apr 26 2018
Dalisha

Icon Themes

Score 78%
78 Likes
22 Dislikes
Apr 26 2018
Moka Icon Theme

Icon Themes

by snwh
Score 77%
77 Likes
23 Dislikes
Apr 26 2018
Vibrancy Colors

Icon Themes

Score 79%
79 Likes
21 Dislikes
Apr 26 2018
Faience

Icon Themes

Score 80%
80 Likes
20 Dislikes
Apr 26 2018
Faenza

Icon Themes

Score 91%
91 Likes
9 Dislikes
Apr 26 2018
Faience

GTK3 Themes

Score 71%
71 Likes
29 Dislikes
Apr 26 2018
by o1ux
Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
Apr 26 2018
Arc-Maia-Grey-Theme

GTK3 Themes

Score 68%
68 Likes
32 Dislikes
Apr 26 2018
Obsidian Icon Theme

Icon Themes

Score 79%
79 Likes
21 Dislikes
Apr 18 2018
X-Arc-Collection

GTK3 Themes

Score 85%
85 Likes
15 Dislikes
Apr 16 2018
Delft

Icon Themes

Score 79%
79 Likes
21 Dislikes
Apr 15 2018
Papirus

Icon Themes

Score 84%
84 Likes
16 Dislikes
Apr 03 2018